Taneční semináře, individuální lekce, volné tréninky a soustředění latinskoamerických a standardních tanců pro mládež jsou určeny všem, kteří si již prošli základními tanečními a rádi by v tanci pravidelně pokračovali, prohlubovali si své znalosti a dovednosti a později třeba vyjeli i na taneční soutěž.

Tanec pro mládež navazuje na základní kroky a variace standardně vyučované v tanečních a důkladně se zabývá jednotlivými tanci, které obohacuje o nové taneční figury. Výuka je však rozšířena i o jiné taneční styly a zaměřuje se i na udržování našich párů v dobré fyzické kondici pečlivě vybranými posilovacími cviky.

Vhodným přechodem do této skupiny je absolvování našich Pokračovacích tanečních pro mládež, kde se dobře naučíte základy a pokročilejší variace. Není to však nutnou podmínkou.

To dance is to be out of yourself. Larger, more beautiful, more powerful. This is power, it is glory on Earth and it is yours for the taking.
— Agnes De Mille

Taneční páry (chlapec+dívka) ve věku od 16 do 20 let se pod vedením Václava Žoudlíka, tanečníka mezinárodní třídy a ředitele DanceArt PELHŘIMOV, naučí nové kroky i figury, jako vždy si užijí nemalé množství legrace a zanedlouho, kromě nabyté schopnosti zářit na plesech i jiných tanečních událostech včetně tanečních soutěží, začnou nacházet, v na první pohled regulovaném tanci, svobodu osobního vyjádření.

Všude tam, kde stojí tanečník, je posvátné místo.
— Marta Graham

Výuka probíhá celý školní rok formou vedených seminářů, individuálních lekcí, volných tréninků a tanečních soustředění. 

Každý 90 minutový seminář je uvozen taneční rozcvičkou. Následuje samotná výuka zaměřená na techniku jednotlivých tanců a jejich specifických figur, které jsou pak skládány do zajímavých tanečních variací.  Poté přichází na řadu PRACTICE neboli simulace taneční soutěže, při které taneční páry v několika kolech naplno tančí několik tanců za sebou. Nakonec je každá lekce ukončena strečinkem.

Každý pár má možnost pracovat také individuálně se svým trenérem. K tomu slouží individuální lekce.

Volné tréninky jsou pro páry k dispozici pro vlastní trénink a přípravu bez trenéra. Páry zde trénují své naučené poznatky z individuálních lekcí a seminářů a zlepšují zde také svou fyzickou kondici.

Taneční soustředění (DanceArt Camp) jsou pořádána několikrát během roku a jsou připravena pro intenzivní taneční přípravu a příjem nových tanečních informací.