Každý týden v průběhu celého školního roku vyučujeme děti již od 4 let věku. Začínáme od tanečně-rytmické a pohybové průpravy v prostorách tanečního sálu pelhřimovského Hotelu Slávie a přecházíme až po výuku soutěžních latinskoamerických (cha cha, jive, salsa, rumba, samba) a standardních (waltz, valčík, foxtrot, tango, polka, blues) tanců, které vyučujeme v tělocvičně Gymnázia Pelhřimov.

Naše tanečnice a tanečníci jsou rozděleni podle věku do čtyř kategorií:

  1. SLUNÍČKA pro děti od 4 do 6 let

  2. DĚTI pro děti od 7 do 11 let

  3. JUNIOŘI pro děti od 12 do 15 let

  4. MLÁDEŽ pro děti od 16 let do 20 let

  • U SLUNÍČEK hravou formou probouzíme pozitivní vztah k pohybu a hudbě a na základě skupinových her a tvorby jednoduchých tanečních sestav jim pomáháme utvářet dobrý taneční i společenský základ.

  • S DĚTMI se věnujeme skupinovým choreografiím a rozmanité pohybové průpravě, jež představují vhodnou přípravu pro párové tance. Postupně se také začínají seznamovat s tanci jako blues, chacha, jive, waltz, quickstep, polka etc.

  • JUNIOŘI a MLÁDEŽ se již věnují sportovním latinskoamerickým a standardním tancům s pokročilejšími tanečními figurami. Klademe zde větší důraz na dobrou fyzickou přípravu a správné zvládnutí taneční techniky. Skupinové choreografie v jejich výuce však nechybí.

Aktuálně vypsané tréninky pro školní rok 2019/2020

U všech věkových skupin je kladen důraz na správné držení těla a dobrou fyzickou kondici, tvořící základ jakéhokoliv pohybu. Každý trénink proto klade důraz i na správné rozcvičení, protažení, zdokonalování pohybového rozsahu a posilování, které je vždy úměrně zvoleno věku dětí. Výuka probíhá formou hry a zábavných aktivit, pro SLUNÍČKA a DĚTI 1. ročník trvá 45 minut, pro DĚTI a JUNIORY 2. ročník 60 minut a sportovní skupina JUNIOŘI a MLÁDEŽ trvá 90 minut minut 2x týdně a obsahuje nácvik skupinových choreografií i přípravu pro párové tance. Všechny mladší skupiny mohou zdarma navštěvovat sportovní semináře.

Na našich hodinách nechybí základy baletní techniky, moderního tance, street dance a dalších tanečních stylů, rozšiřujících a rozvíjejících pohybové schopnosti našich tanečníků. Věnujeme se i rytmické průpravě a rozvoji jejich hudebního a estetického cítění. A podporujeme i přirozený projev a schopnost vlastní improvizace každého z nich.

Naše děti se v průběhu celého roku účastní rozmanitých tanečních vystoupení a výuky každý rok slavnostně zakončujeme Pelhřimovskou taneční akademií.

Dále již tradičně vystupujeme na Pelhřimovských tančírnách, u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí v Pelhřimově, Regionu tančí a nechybíme také na mnoha akcích v období plesové sezóny.

 

Ceník členství v DAP:

  • SLUNÍČKA, DĚTI a Junioři 2. ročník: 1590,- Kč/pololetí (výuka každý týden, vstupy na sportovní semináře, vstupy na Pelhřimovské tančírny, sleva 100,- Kč na individuální lekce, taneční vystoupení)

  • HLAVNÍ SKUPINA JUNIOŘI/MLÁDEŽ: 1790,- Kč/pololetí (sportovní semináře 2x týdně, vstupy na Pokračovací taneční a Pelhřimovské tančírny, sleva 100,- Kč na individuální lekce, volné tréninky, taneční vystoupení)

Aktuálně otevřené skupiny pro daný školní rok najdete v Aktualitách.